Chính sách đặc biệt cho khách hàng thân thiết

Đồng phục Quang Hưng luôn có những chính sách đặc biệt cho các đối tác thân thiết. Chúng tôi thấu hiểu được nguyên tắt trong mối quan hệ B2B trong kinh doanh. Vì vậy chúng tôi luôn xây dựng tình bạn thân thiết giửa Đồng phục Quang Hưng và các doanh nghiệp. Mối quan hệ không còn đơn thuần là làm ăn kinh doanh mà là tình bạn. Sự hợp tác lâu dài trên nền tản tôn trọng tình bạn, hai bên cùng có lợi cùng nhau nắm tay đưa nhau tiến lên vượt ra biển lớn.